30.06 - 02.07.2017
 
Kauplejatele

PÄRNU HANSAPÄEVADEL KAUPLEMISE TINGIMUSED

Kauplejate registreerimine Pärnu Hansapäevade turule

1.märts kuni 1.juuni 2017.


Registreerunud ja valituks* osutunud kauplejale saadame arve, mille õigeaegne tasumine tagab kauplejale koha hansaturul.


JUURTE JUURDE! 2017.aasta alateema on

NÕIAVÄEGA JUURTE JUURDE.Hansapäevadel tõstame ausse vana aja eheda käsitöö ning selleaegse elulaadi.

Nagu juba tavaks saanud, on Hansapäevade üks oluline osa turg. Kuna hansakaubanduse tekkimine ja areng jäid keskaega, siis eelkõige soovime hansaturul näha keskaegset miljööd, kaupa ja kostüüme. Lubatud on ka rahvariided või talupoeglik riietus. Müüja riietus, müügikoha välimus ning müüdav kaup peavad omavahel harmoneeruma.

Turul võib kaubelda kõigega, mis käsitööna tehtud, seotud käsitöö või vana aja kultuuriga. Müüa võib ka toidukaupu, sööki, jooki, ravitooteid, taimi, loomatarbeid jne. Oluline on, et müüdav kaup sobiks keskaegsesse miljöösse. Eriti teretulnud on käsitöölised, kes demonstreerivad turul oma käsitööoskusi või osutavad ajastule vastavat teenust.

Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks. Lubatud on varikatused ja telgid, mis sobituvad keskaegsesse või rahvuslikku miljöösse. Kauplejal ei ole lubatud paigutada kaupa oma müügikohast väljapoole.

Turu lahtiolekuaegadel saab kaupa juurde tuua ainult käsitsi. Autod peavad olema teisaldatud turu territooriumilt vähemalt 1 tund enne turu avamist.

Öösel on turu territooriumil valve tagamaks turvalisust ja heakorda. Korraldajad ei võta endale vastutust kauplejate varade eest, seega soovitame ööseks kauba ära viia.

Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla), peavad registreerimisel esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega (nt. elektriline veekeedukann 2 tk võimsusega 1500 W + 1500 W). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.

 

Turu territooriumi veevõtukoht on Vallikääru aasal.


Toidukaubaga kauplejatel tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.

Kaupleja vastutab õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

Tarbijakaitseameti meelespea on siin.

Veterinaar- ja Toiduameti meelespea on siin.

Kaupleja on kohustatud kauplema oma müügikohas kõigil kolmel turu toimumise päeval. Võimalikud erisused tuleb kooskõlastada turu korraldajaga.

Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel turul osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne Pärnu Hansapäevade algust 50 % kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vastava avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Korraldajal on õigus mitte lubada turule kauplejaid, kes rikuvad kauplemiskohale esitatud nõudeid ja/või müüvad registreerimistaotluses mitte märgitud kaupa. Sel juhul kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.

* Kuna müügikohtade arv on piiratud, võtab korraldaja endale õiguse valida turul osalevad kauplejad.

 

Kauplemiskohtade väljastamine:

Neljapäeval, 29.juunil 19:00 – 22:00

Reedel, 30.juunil 06:00 – 10:00


Kauplemiskoha registreerimise taotlus on siin.