30.06 - 02.07.2023
 
Kauplejatele

PÄRNU HANSAPÄEVADE TURUL KAUPLEMISE TINGIMUSED

Kauplejate registreerimine Pärnu Hansapäevade turule toimub 1. märts - 1. juuni 2023

 

 

PÄRNU HANSAPÄEVADE TURUL KAUPLEMISE TINGIMUSED

 

 • Pärnu Hansapäevad toimuvad 30.06-2.07.2023. Turu lahtiolekuajad on 30.06 kell 12:00-20:00, 1.07 kell 10:00-20:00, 2.07 kell 10:00-15:00.

 • Kauplejate registreerimine Pärnu Hansapäevade turule toimub

1.03 - 1.06.2023. Kauplemiskoha registreerimise taotlus on siin.

 • Registreerimistaotluse kinnitamisest või mittekinnitamisest* anname teada e-kirja teel kahe nädala jooksul alates registreerumisest. Kauplemiskoha turul tagab tähtajaks tasutud arve. Arveid väljastame alates maikuust. 

 • Hansapäevadel tõstame ausse vana aja eheda käsitöö ning selleaegse elulaadi. Nagu juba tavaks saanud, on Hansapäevade üks oluline osa turg. Kuna hansakaubanduse tekkimine ja areng jäid keskaega, siis eelkõige soovime hansaturul näha keskaegset miljööd, kaupa ja kostüüme. Lubatud on ka rahvariided või talupoeglik riietus. Müüja riietus, müügikoha välimus ning müüdav kaup peavad omavahel harmoneeruma. Leti taga oleva müüja riietus peab vastama registreerimisvormis kirjeldatule.

 • Turul võib kaubelda kõigega, mis käsitööna tehtud, seotud käsitöö või vana aja kultuuriga. Müüa võib ka toidukaupu, sööki, jooki, taimi, loomatarbeid jne. Oluline on, et müüdav kaup sobiks keskaegsesse miljöösse. Eriti teretulnud on käsitöölised, kes demonstreerivad turul oma käsitööoskusi või osutavad ajastule vastavat teenust. 

 • Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks. Lubatud on varikatused ja telgid, mis sobituvad keskaegsesse või rahvuslikku miljöösse. Müügikoha kinnitamisel tuleb arvestada ilmaoludega ning vajadusel kasutada lisaraskust. Iga kaupleja vastutab müügikoha ebapiisavast kinnitamisest tulenevate kahjude eest ise. 

 • Kauplejal ei ole lubatud paigutada kaupa oma kauplemiskohast väljapoole.

 • Turu lahtiolekuaegadel saab kaupa juurde tuua ainult käsitsi. Autod peavad olema teisaldatud turu territooriumilt vähemalt 1 tund enne turu avamist. Reedel ja laupäeval on autoga lubatud turuplatsile sõita 1 tund ja pühapäeval pool tundi peale turu ametlikku sulgemisaega.

 • Öösel on turu territooriumil valve tagamaks turvalisust ja heakorda. Korraldajad ei võta endale vastutust kauplejate varade eest, seega soovitame ööseks kauba ära viia.

 • Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla), peavad registreerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega (nt. elektriline veekeedukann 2 tk võimsusega 1500 W + 1500 W). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.

 • Turu territooriumi veevõtukoht on Vallikääru aasal.

 • Iga kaupleja vastutab selle eest, et temast ei jää kauplemiskohta maha ühtegi prügi. Korraldaja tagab piirkonda paigaldatud prügikastid ja turu üldkoristuse.  

 • Kaupleja peab omama kõiki kaubandustegevuseks vajalikke lube ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid.

Kaupleja vastutab õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

Toidukaubaga kauplejatel tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.

 • Kaupleja on kohustatud kauplema oma müügikohas kõigil kolmel turu toimumise päeval. Võimalikud erisused tuleb kooskõlastada turu korraldajaga.

 • Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel turul osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne Pärnu Hansapäevade algust 50 % kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vastava avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

 • Korraldajal on õigus mitte lubada turule kauplejaid, kes rikuvad kauplemiskohale esitatud nõudeid ja/või müüvad registreerimistaotluses mitte märgitud kaupa. Sel juhul kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.

Kauplemiskohtade muutmine ilma korraldaja loata on keelatud.

Juhul, kui kaupleja muudab oma kauplemiskohta ilma korraldaja loata, on korraldajal õigus kaupleja turult kõrvaldada. Sel juhul kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.

Kuna kauplemiskohtade arv on piiratud, võtab korraldaja endale õiguse valida turul osalevad kauplejad.

 

Kauplemiskohtade väljastamine:

Neljapäeval, 29.juunil 19:00 – 22:00

Reedel, 30.juunil 06:00 – 10:00