30.06 - 02.07.2023
 
Rüütliturniir

Reeglid turniirile

 

KESKAEGSES JALAMEESTE VÕITLUSES MÕÕGA JA KILBIGA

Nõuded relvadele:

- Mõõga kogupikkus peab jääma vahemikku 70-100 cm, mõõga kaal vahemikku 1200-1500 g (lubatud eksimus + 100 g). Mõõga otsa ümaruse diameeter peab olema vähemalt 20 mm (10 sendine euromünt), tera ei tohi olla servast õhem kui 2 mm ning peab olema ümardatud.

- Kilbi diameeter kõige laiemast kohast ei tohi olla rohkem kui 75 cm. Kilbi servad peavad olema kaetud nahaga (vähemalt 2 mm paks) või vähemalt kolme kihi kokkuliimitud kangaga. Metallist kilbi serv peab olema rullitud vähemalt 4 mm paksuseks, ainult ümmarguse kujuga metallkilbid on lubatud.

Nõuded turvistele:

- Võitleja pea peab olema kaitstud teraskiivriga (vähemalt 2 mm paksusest terasest, karastatud terase puhul on lubatud 1 mm). Kiiver peab olema pehmendatud materjaliga, mille paksus kokkupressitud kujul on vähemalt 10 mm. Kiivril peab olema rihm, mis takistab selle peast ära tulemist. Kiivri nägu ja küljed peavad olema kaetud (kiivris ei tohi olla ühtki ava, millest ilma kindata rusikas sisse mahub).

- Võitleja käed peavad olema kaitstud terasplaatidest kinnastega.

- Võitleja keha, käsivarred, küünarvarred, reied ja sääred peavad olema kaetud terasplaatide või needitud rõngaskoe või vähemalt 5 mm paksuse kõvastatud nahast plaatidega ja turvisealuse pehmendusega, mis katab kogu võitleja keha. Terasplaatidest turvise all on ülalnimetatud kehaosade jaoks piisavaks pehmenduseks omavahel kokku õmmeldud kiht linast ja kiht villast kangast. Rõngaskoe või nahast turvise all peab olema pehmendus, mille paksus kokkupressitud kujul on vähemalt 10 mm.

- Võitleja küünarnukid, põlved, kael ja kukal peavad olema kaetud terasplaatidega ja pehmendusega, mille paksus kokkupressitud kujul on vähemalt 10 mm. Võitleja kube peab olema kaitstud turviseelementide või peidetud kaitsmega.

Punktid, raundid ja võit:

- Iga mõõga tegaga sooritatud puhas ja tugev löögitabamus lubatud piirkonda annab selle sooritanud võitlejale ühe punkti. Lubatud löögipiirkonda ei kuulu nägu, kael, kube, jalalabad, sõrmed ja põlveõndlad. Löök loetakse tabamuseks, kui see on sooritatud tahtlikult ja ei ole vastase poolt tõrjutud mõõga ega kilbiga.

- Võitleja saab 3 lisapunkti juhul kui vastane kukub lubatud võitlustehnilise soorituse tagajärjel või pillab maha mõõga või kilbi.

- Raundi võidab võitleja, kes kogub selle vältel rohkem punkte. Raund kestab 1.5 minutit. Kui punktiseis on raundi lõppedes viigiline, määratakse lisaraund, mis vältab kuni üks võitlejatest kogub 3 punkti.

- „Tehniline võit“ antakse võitlejale kui: vastane keeldub võitlemast; vastane hilineb võitlusplatsile rohkem kui 3 minutit alates tema väljakutsumisest; vastane ilmub platsile reeglitele mittevastavas varustuses; vastane saab võitluse jooksul kaks hoiatust; vastase relvad või turvis purunevad ja neid ei saa asendada 1 minuti jooksul; vastane on eelnevalt eemaldatud turniirilt vigastuse tõttu või diskvalifitseerimise läbi; vastane ei saa jätkata võitlust saadud „juhusliku vigastuse“ tõttu. Kui võitleja ei saa jätkata võitlust vigastuse tõttu, mille on põhjustanud keelatud võtte või tehnika kasutamine tema vastase poolt, antakste „tehniline võit“ vigastatud võitlejale.

Lubatud võitlustehnikad:

- Lubatud võitlustehnikad on: mõõga lõiketeraga vastase pihta sooritatud raiuvad löögid lubatud piirkonda; vastase löökide tõrjumine kilbi või mõõga teraga; vatase tõukamine kilbi või õlaga; löögid kilbi pinnaga; vastase kilbi või käte tõrjumine oma kätega; vastase kilbi haakimine oma kilbiga; löögid kilbi servaga vastase käte ning keha pihta (vööst kõrgemale ja kaelast madalamale); vastase kilbi katmine oma kilbiga.

Keelatud võitlustehnikad:

- Keelatud võitlustehnikad on: torked mõõgaga (igasugused torked); löögid keelatud piirkondadesse; löögid lamava või tõusva vastase pihta; löögid relva kaotanud vastase pihta; löögid kilbiservaga allapoole vööd, pähe või kaela; löögid pea, jala või põlvega; vastasele jala taha panemine; vastase jäsemete, keha, pea või relvade haaramine ja kinnihoidmine; löögid käe või küünarnukiga; löögid mõõga käepideme või nupuga; kõik võtted, mis ei ole kirjeldatud lõigus „Lubatud võitlustehnikad“.

Hoiatused ja diskvalifitseerimine:

- Hoiatus antakse võitlejale turniirireeglite rikkumise või võitlusplatsile mitteilmumise eest. Kui võitleja poolt sooritatud keelatud võtte või tehnika kasutamine põhjustab tema vastasele vigastuse, saab vigastuse tekitaja kaks hoiatust ja „tehniline võit“ antakse tema vastasele. Kaks hoiatust saanud võitleja diskvalifitseeritakse ja kõrvaldatakse turniirilt.